NOI DACII

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

                              Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română este limba noastră, a  Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu adevărul  că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor, ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

           Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

              E-mail:  gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

              Se poate prelua oricare lucrare, fără nici o restricţie, precizând Preluată din www.noidacii.ro

              şi desigur, când e cazul, păstrând sursa primară. Pentru numerele mai vechi cereţi lucrarea

             care vă interesează şi o veţi primi în Word,  pe cele mai multe avându-le în arhiva redacţiei.

              www.miscarea.net , http://melaniacuc.freepage.ro/ , http://www.lupta-ns.blogspot.com,

             http://duminicale.blogspot.com/ www.manastirea-alba.org, http://biblioteca-virtuala.blogspot.com/,

             www.Ro1918.com , www.terradacica.ro ne-au oferit un link pentru www.noidacii.ro  pe paginile lor.

            Cu sincere  multumiri. Redactia.

      

 

                        2008  

 

Noi Dacii nr. 19 – 15 iulie 2008

 

Comunismul în lume şi evreii

Gheorghe Gavrilă Copil,

Holocaustul evreiesc împotriva românilor

Evreii

Glasul din adâncuri

Doar neamul lor să fie neam cât lumea

Partide politice importante din România, în parlament şi la guvernare, în serviciul statului Israel

Fotografii

România, colonie evreiască

Cine s-a opus în 1990 Reîntregirii României?

Shimon Peres,

Preşedintele Israelului declară că evreii cumpără România

Eugen Tomac,

Stalin, creatorul Republicii Moldova

Drd. psa. Gianina Picioruş,

II. Eminescu şi Ortodoxia. „Cântarea cântărilor” şi „Oda (în metru antic)”

Romulus Dan Busnea,

Mihai Eminescu, reperul absolut al spiritualităţii româneşti. Necesitatea demersului de canonizare, pentru reabilitarea marelui poet şi solidarizarea spirituală a poporului român

George Alexe,

Misterul actualităţii eminesciene

Mihai Eminescu redivivus la New York

George Roca (Australia),

Cezar Ivănescu: Mesaj de pe patul de moarte

Fotografie

Audio

Aurel Palea,

Părintele arhimandrit Ilarion Argatu, Sfinţii Părinţi şi Ecumenismul. „Ecumenismul”...mişcare, fenomen pseudocreştin, panerezie...? Cui foloseşte?

George Liviu Teleoacă,

Braşov, capitala ecumenică-2008

Conf. univ. Dr. G. D. Iscru,

„Romanizarea” Daciei

Dr. Zamfir Mihai,

Curriculum vitae,

Stindardul dacilor-prezenţa eternă a sufletului românesc

Maria Crişan,

AGAIN ON GENUINE TROY

Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu,

Înălţarea Domnului. Credinţa, nădejdea şi dragostea

Nicolae Nicoară-Horia,

Omul singur...

Simion Giurgeca,

Poemul ecluzei

Elena Armenescu,

Căluşarii

Mânăstirea Noul Ierulsalim,

Dumnezeu grăieşte neamului român

Testamentul Sfintei Virginia

Răzvan Codrescu,

Eminescu şi creştinismul: abuzuri interpretative

Gheorghe Gavrilă Copil,

Eminescu. Dreptul la replică refuzat de România liberă

 

***

Patericul egiptean

 

 

Noi Dacii nr. - 18- 15 iunie 2008

Mihai Eminescu ne reaşează în blândeţea ortodoxiei
Publicăm o parte din bibliografia  necesară pentru a recepta orizontul creştin al spiritualităţii eminesciene
Psa. Drd. Gianina Picioruş,
I. Eminescu şi Ortodoxia. Sfânta Scriptură: punctul de plecare în alcătuirea unei viziuni eshatologice în poezie
Pr. prof. dr. Constantin Galeriu,
"Biografia Fiului lui Dumnezeu", a "Blândului Nazarinean", în conştiinţa lui Eminescu
Chipul Mântuitorului Iisus Hristos în gândirea lui Mihai Eminescu
Pr. prof. dr. Petru Rezuş,
Mihai Eminescu şi Biserica Strămoşească
Valeriu Anania,
Drama divină a lui Hyperion (vezi nr. 13)
Imn Eminescului (vezi nr. 13)
Vlad Pohilă,
"Să ne apropiem de Eminescu mereu, cu dragostea, dar şi cu recunoştinţa pe care le merită"
Theodor Codreanu,
Eminescu-drama sacrificării
Constantin Papanace şi Nae Ionescu,
Destinul unei generaţii
Elena Buică,
Cea mai frumoasă poveste de iubire a literaturii române
Veronica Micle-Mihai Eminescu

Gheorghe Gavrilă Copil,
Canonizarea lui Mihai Eminescu
Sărut mâna Mihai Eminescu şi binecuvântă poporul român
Făt-Frumos şi Mihai Eminescu
Din adâncul fiinţei sale care este cea a neamului
Mânăstriea Neamţ. Acolo s-a spovedit şi împărtăşit Mihai Eminescu, iar duhovnicul a înregistrat în cartea lui de slujbă o dorinţă şi rugămintea poetului, ca un testament anume: să fie îngropat pe malul mării, de unde să audă chiar şi dincolo, de pe celălalt ţărm al existenţei: " Lumină lină". Mihai Eminescu e viu în sufletele noastre. Să ascultăm dimpreună cu el
Lumină lină-audio
Lumină lină-textul
Ierom. Ghelasie Gheorghe şi Fratele Vasile Dragoş Pâslaru,
Acatistul Poetului Neamului ROMÂNESC, Mihai Eminescu (vezi nr. 13)
Acatistul Sf. Ierarh Niceta de Remesiana
Radu Mihai Crişan,
Drumul Doinei
Arma cuvântului la Mihai Eminescu
(coperţile, textul la nr. 16)
Ion Miclău (Australia),
Eminescu, prototip al sufletului românesc
(Reţinere faţă de canonizarea lui Mihai Eminescu)
Ioan Alexandru,
Mai presus de moarte, în iubire-video
Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu,
Radu Demetrescu-Gyr-geniul creştin ortodox
Aurel Palea,
III. Părintele arhim. Ilarion Argatu
în comuniune cu contemporanii prigoanelor secolului XX

Ilionion Flavius (Tesalonic) ne-a transmis
Arhimandritul Sofronie Saharov, ucenicul Sfântului Siluan,
Ne învaţă în duhul cuvintelor Mântuitorului
Maria Crişan,
Tomisul lui Ovidiu şi Troia cea autentică
George Liviu Teleoacă,
Mai gravă decât vina lor e vina noastră
Nicolae Nicoară-Horia,
Cercuri din trunchiul meu
Moţii mei
cu tălpile de rouă
Cu tălpile de rouă şi de jar
Cântec despre moţi
Sfânta Virginia,
II. Mărturisiri ale creştinilor
Dr. Napoleon Săvescu
NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI
CUCERIREA SUMERULUI (IRAKULUI)
DE CĂTRE CARPATO-DUNĂRENI

HĂRŢILE DE LA FINALUL CĂRŢII
           
 ***
Patericul egiptean

Noi Dacii nr. 17 - 15 mai 2008

HRISTOS A-NVIAT!

Patericul egiptean
Cu Brâncuşi creştinul întru totala sa românitate
I. Sfânta Virginia
Prof. dr. Gheorghe Constantin Nistoroiu,
De Paşti lumini în suflet şi în ramuri
Mesajul unui Dascăl către Premierul său-scrisoare deschisă
Daciana Maria Copil şi Vlad Mihăilescu,
Bezdead comună cu cinci monografii
Victor Davidoiu,
Vatră şi oamnei în freamătul vremii
Monografia comunei Bezdead, jud. Dâmboviţa
Prof. Dumitrescu I. Dan,
Comuna Bezdead-studiu monografic
Daciana Maria Copil şi Vlad Mihăilescu au propus spre publicare şi monografiile care urmează. Aşteaptă şi altele, fie publicate, fie în manuscris, fie în curs de redactare, considerând că acest fel de lucrări trebuie să se bucure de o mai bună mediatizare.
Cristian Florin Bota,
Monografia comunei Stremt, jud. Alba
Ştefan Plugaru,
Privire în oglindă. Pogăneştii din dreapta şi din stânga râului Prut-file de istorie
Pogăneştii-în perspectivă, din Basarabia

Societatea Culturală Bucureşti Chişinău şi Fundaţia Deceneu
Iniţiative şi activităţi. Noua conducere. Fotografii
La tricolor
Mama şi fiica
Cei tineri la conducere
Drapel şi avizier
Avizier

Salută, încurajează şi sprijină activitatea
Asociaţiei Culturale "Pro Basarabia şi Bucovina"
Filiala "Mihail Kogălniceanu" HUŞI

Din activitatea ştiinţifică a filialei
Din lumea noastră, a dacilor de demult, ne apropiem nu numai prin studii, ci şi prin romanul ce urmează..."iar Roma, cu toate că vorbim aproape aceeaşi limbă"...Zanes sacerdotul medic dac "se închidea  din nou numai el cu zeul său, încercând să afle de la Acela misterele prin care plămădise omul". ClicK Download Fisier
Corneliu Leu,
Vecinul cel Bun
Maria Crişan,
Geta-matcă a limbilor euroasiatice
Aurel Palea,
II. Oare chiar aşa să fie?-replică la Stop-cadru la Borona
Cristian Petru Bălan (Chicago, SUA),
Eminescu (odă)
Dr. Napoleon Săvescu,
NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI
DESPRE TRACUL ENEA-STRĂLUCITORUL ŞI ENEIDA

Nicolae Nicoară-Horia,
Casa noastă
Cu bucurie, aceste flori de vişin tânăr, să vă lumineze sufletul

Noi Dacii nr. 16 - 15 aprilie 2008

Patericul egiptean
ACUM pentru COMUNITĂŢILE ROMÂNEŞTI DE PESTE HOTARE !
Partidul României Europene,
Constituirea urgentă a CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR PRIVATIZĂRII-CNSAP
Să construim o nouă capitală a României europene, DACROMÂNIDAVA, în ţinutul Covasnei !
Comunicat-apel al Academiei Dacoromâne şi al Partidului României europene-există scenarii în conformitate cu care evreii vor să-şi asigure un teritoriu românesc pentru o ţară de rezervă în cazul în care arabii şi iranienii ;în România nu a existat holocaust împotriva evreilor, dar a existat un genocid de mari proporţii împotriva românilor ; antiromânismul
Gheorghe Gavrilă Copil,
Romtelecom şi Vodafon se cred în ţara nimănui?
Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu,
BUCURĂ-TE, VLAHERNIŢA ELEUSA, MÂNGÂIETOAREA VLAHILOR ŞI A TUTUROR
Predarea României sovieticilor la Yalta-minciuna unanim acceptată
Cristea Sandu Timoc,
Românii timoceni, din robie turcească în robie "strâmbească"
Isabela Vasiliu-Scraba,
Mircea Eliade şi detractorii săi
Vlad Cubriacov,
"Capul de pod al Sfintei Rusii"
Iurie Roşca,
Moldova trebuie să evite orice paralelă cu fostul spaţiu iugoslav
Asociaţia PREZENT !,
Parastas Valeriu Gafencu
Fotografii
Valeriu Gafencu un sfânt dintr-o generaţie sfinţi
Aurel Palea,
I. Sfintele moaşte ale arhim. Ilarion Argatu
De la Mânăstirea Noul Ierusalim am primit,
Dumnezeu grăieşte cu neamul român şi cu slujitorii bisericii
Radu Mihai Crişan,
Drumul Doinei Arma Cuvântului la Mihai Eminescu
Ionuţ Mureşan,
Reabilitarea lui Antonescu cerută pe baza jurnalului lui Goebbels
Dr. Napoleon Săvescu,
NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI
ORIGINI ŞI LEGENDE

Mihai Marian,
RĂDĂCINI
Nicolae Nicoară-Horia,
Transilvania
Victoriţa Duţu,
Firul de nisip
Mircea Chiş (Anglia) ne-a transmis,
Interviu cu părintele NICOLAE TĂNASE
***
Solidari
é avec le peuple tibétain. Soutenez le Dalai Lama

    Noi Dacii nr. 15 - 15 martie 2008

Reîntregirea României este imprescriptibilă şi inevitabilă. Pe 27 martie       1918 Sfatul Ţării a votat unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. In scurtă vreme Basarabia va reveni acasă. Românii  basarabeni numai acasă îşi pot vindeca rănile crucificării. Basarabia a fost sfâşiată din trupul României prin Pactul Ribbentrop-Molotov, pactul uneia din cele mai mari crime la adresa umanităţii.  

 Consiliul Europei,

 Raportul privind Minoritatea Română din Serbia

  Mircea Chiş(Anglia) ne-a transmis

  Constantin Virgil Gheorghiu,

  Ard malurile Nistrului 

  Asociaţia Cetăţenească pentru Lichidarea Consecinţelor 

  Pactului Ribbentrop-Molotov,

  Falsul despre statul "polietnic, policultural" Republica Moldova- baza   

  politicii proimperiale şi antinaţionale comuniste de federalizare a 

  republicii, de deznaţionalizare şi rusificare a românilor basarabeni 

  Adevăr, dreptate, demnitate şi onoare românească

  Gheorghe Gavrilă Copil,

  Scrisoare pentru inima românilor basarabeni 

  Marşul Daciei

  Octavian Sergentu,

  Politolog de la Tiraspol care prevesteşte reîntregirea României,

  dar şi independenţa Transnisatriei

  Caşin Popescu,

  Românii, un popor născut creştin

  Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu,

  Dragobetele-Frumuseţea Românului

  Dr. Napoleon Săvescu,

  NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

  BLESTEMUL" PĂSĂRII PHOENIX" (TEZAURUL DE LA PUCIOASA)

  Nicolae Nicoară-Horia,

  Ce-i locul acela"!?...

  George Liviu Teleoacă,

  Rânduiala lui Melchisedec şi mişcarea ecumenică

  Mihai Marian,

  Rădăcini

  Victoriţa Duţu,

  Singurătatea tatălui-roman

  ***

  NOI DACII CÂNTÂND

  Lituania cere Rusiei despăgubiri de 28 miliarde dolari

  pentru ocupaţia sovietică

  Patericul egiptean

    Noi Dacii nr. 14 - 15 februarie 2008

              Mânăstirea Bârsana

              Patericul egiptean      

              Eminescu în comuna Grădiştea de Călăraşi

              Selecţiuni de texte despre sfinţenia lui Eminescu

              Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu

              Un dar ROMÂNUL ABSOLUT-  MIHAI EMINESCU 

                 - 2008, ANUL POEŢILOR MARTIRI ROMÂNI-

              Gheorghe Gavrilă Copil,

              II. CANONIZAREA LUI MIHAI EMINESCU

              ***

              Valeriu Gafencu-sfântul închisorilor-

              Preot Gheorghe,

              Predică despre Valeriu Gafencu  

              Trăiesc flămând - (cor)

              Părintele Boian,

              Românii nu au drepturi nici omeneşti, nici drepturi elementare

              N-am şcoală, n-am biserică

              Vreau biserică, ei vor să mă închidă, să mă omoare

              Dr. Mihai Zamfir,

             Cosova-Basarabia albanezilor

             Radu Mihai Crişan,

             Mihai Eminescu deţinut politic?

             NOI DACII CÂNTÂND

             - cu noi înregistrări-    

             Zece întrebări despre Tovarăşa Smaranda 

             Dr. Napoleon Săvescu,

             NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

             MITOLOGIA LA ROMÂNI     

             Mihai Marian,

             RĂDĂCINI

             Victoria Duţu,

            Cea care aş fi  - versuri 

             Nicolae Nicoară-Horia,

             Ochii patriei  - versuri

             Ion Pachia Tatomirescu,

             Stelele dalbe

             Ion Gheorghe,

             Decriptarea tabletei de la Karanovo

           

             despre civilizaţia  Hyperboreeană, în 84 de imagini şi comentarii

             Tableta de la Karanova, un CD preistoric

            

             George Roca (Australia) ne-a transmis

             Atrocităţi-imagini şi film cu animale

          Vom publica mesajele Dvs. de solidarizare împotriva

             acestor practici de netolerat. Când lista cu numele şi mesajele Dvs.

             va ajunge la nr. 500  va fi direcţionată spre linkul care a lansat acest material

 

                                                               

 

    Noi Dacii nr. 13 -  15 ianuarie 2008

 

 

    MIHAI EMINESCU în Noi Dacii

              15 ianuarie 2007 - 15 ianuarie 2008

 

 

              Gheorghe Gavrilă Copil,

              CANONIZAREA LUI MIHAI EMINESCU

              Gheorghe Constantin Nistoroiu,

              39 de gânduri frumoase închinate Frumosului EMINESCU

              Ioan Miclău (Australia),

              Pe când Institutul Cultural Mihai Eminescu?

              Radu Mihai Crişan,

              Da! Sunt reacţionar!

              ÎNVIEREA NEAMULUI ÎNTRU MIHAI EMINESCU

              Spre Eminescu

              Spre Eminescu

              Biosociologie eminesciană

              Ieromohah Ghelasie Gheorghe şi Fratele Vasile Dragoş Pâslaru,

              Acatistul Poetului Neamului ROMÂNESC, Mihai Eminescu

              Valeriu Anania,

              Drama divină a lui Hyperion

              Imn Eminescului

              Radu Mihai Crişan,

              Testamentul politic al lui Mihai Eminescu ( nr. 9 )

              Mălinaş,

              O valoroasă tapiţerie cu chipul lui Eminescu

              Fotografie inedită de George Roca ( Australia) (nr. 1, 7)

              George Roca (Australia),

              Eminescu - versuri (nr. 6)

              Nicolae Ioniţă,

              Eminescu în arta plastică internaţională (nr. 7)

              Gheorghe Gavrilă Copil,

              Mihai Eminescu - sărbătoare naţională (nr. 1 )

              Sărut mâna Mihai Eminescu şi binecuvântă poporul român (nr. 1, )

              Eminescu preţuind pe Nicolae Densuşianu (nr. 6)

              In acest număr mai publicăm:

              Patericul egiptean

              IMNUL DACIC         Clik pe play, play, MUZICĂ, titlu, săgeată, înapoi la listă

                 Napoleon Săvescu,

             NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

             CINE A FOST TRAIAN?

             Mihai Marian,

             RĂDĂCINI

                 Liviu Teleoacă,

             Zeus şi Dragonul Dacic pe Columna lui    Traian

             Radu Gyr,

             Sfânta tinereţe legionară-cor

             Sfânta tinereţe legionară-versuri

                Ionuţ Ţene,

             România ideală: CAPITALA ÎN ARDEAL

             Victoriţa Duţu,

             Călătoria gândului-versuri

             Nicolae Nicoară-Horia,

             O, CE VESTE MINUNATĂ!

             Corneliu FLOREA,

             ZECE MINIŞTRI MITITEI

             Liviu Petrina,

             Sub teroarea neo-păgână