NOI DACII

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

                              Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română este limba noastră, a  Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu adevărul  că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor, ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

           Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

              E-mail:  gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

              Se poate prelua oricare lucrare, fără nici o restricţie, precizând Preluată din www.noidacii.ro

              şi desigur, când e cazul, păstrând sursa primară. Pentru numerele mai vechi cereţi lucrarea

             care vă interesează şi o veţi primi în Word,  pe cele mai multe avându-le în arhiva redacţiei.

              www.miscarea.net , http://melaniacuc.freepage.ro/ , http://www.lupta-ns.blogspot.com,

             http://duminicale.blogspot.com/ www.manastirea-alba.org, http://biblioteca-virtuala.blogspot.com/,

             www.Ro1918.com , www.terradacica.ro ne-au oferit un link pentru www.noidacii.ro  pe paginile lor.

            Cu sincere  multumiri. Redactia.

             

                        2008  

    Noi Dacii nr. 15 - 15 martie 2008

Reîntregirea României este imprescriptibilă şi inevitabilă. Pe 27 martie       1918 Sfatul Ţării a votat unirea necondiţionată a Basarabiei cu România. In scurtă vreme Basarabia va reveni acasă. Românii  basarabeni numai acasă îşi pot vindeca rănile crucificării. Basarabia a fost sfâşiată din trupul României prin Pactul Ribbentrop-Molotov, pactul uneia din cele mai mari crime la adresa umanităţii.  

 Consiliul Europei,

 Raportul privind Minoritatea Română din Serbia

  Mircea Chiş(Anglia) ne-a transmis

  Constantin Virgil Gheorghiu,

  Ard malurile Nistrului 

  Asociaţia Cetăţenească pentru Lichidarea Consecinţelor 

  Pactului Ribbentrop-Molotov,

  Falsul despre statul "polietnic, policultural" Republica Moldova- baza   

  politicii proimperiale şi antinaţionale comuniste de federalizare a 

  republicii, de deznaţionalizare şi rusificare a românilor basarabeni 

  Adevăr, dreptate, demnitate şi onoare românească

  Gheorghe Gavrilă Copil,

  Scrisoare pentru inima românilor basarabeni 

  Marşul Daciei

  Octavian Sergentu,

  Politolog de la Tiraspol care prevesteşte reîntregirea României,

  dar şi independenţa Transnisatriei

  Caşin Popescu,

  Românii, un popor născut creştin

  Prof. drd. Gheorghe Constantin Nistoroiu,

  Dragobetele-Frumuseţea Românului

  Dr. Napoleon Săvescu,

  NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

  BLESTEMUL" PĂSĂRII PHOENIX" (TEZAURUL DE LA PUCIOASA)

  Nicolae Nicoară-Horia,

  Ce-i locul acela"!?...

  George Liviu Teleoacă,

  Rânduiala lui Melchisedec şi mişcarea ecumenică

  Mihai Marian,

  Rădăcini

  Victoriţa Duţu,

  Singurătatea tatălui-roman

  ***

  NOI DACII CÂNTÂND

  Lituania cere Rusiei despăgubiri de 28 miliarde dolari

  pentru ocupaţia sovietică

  Patericul egiptean