Noi Dacii

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

 

                                 Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română

                         este limba noastră, a Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu

                         adevărul  că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor,  

                         ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

 

   Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

 

            Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

              E-mail: gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

 

nr. 12 - 15 decembrie 2007

 

                            CRĂCIUN FERICIT, LA MULŢI ANI ÎN SERVICIUL NEAMULUI ROMÂNESC!

                                                                     REÎNTREGIREA ROMÂNIEI
                                                         ESTE IMPRESCRIPTIBILĂ ŞI INEVITABILĂ

 

            Gheorghe Gavrilă Copil,

            De vorbă cu Bunul Dumnezeu

            La Kogaionul din Carpaţi

            România vă aşteaptă

            Reîntregirea României

           MONUMENTUL TRĂDĂRII NAŢIONALE ŞI AL CRIMEI ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII,  CELOR CE AU SEMNAT,

           SUSŢINUT, SAU AU VOTAT PENTRU TRECEREA SUB TĂCERE A PACTULUI  MOLOTOV- RIBBENTROP

           (Vezi Reîntregirea României, p. 49-56)

 

           Napoleon Săvescu,

           NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

           BUREBISTA

           Mihai Marian,

           RĂDĂCINI

           Victoriţa Duţu (Ilica Natanael-pseudonimul literar)

           Vreau o altă lume -versuri

           Victoriţa Duţu ne-a transmis

           Hommage a Pavarotti

           Mircea Chiş (Anglia) ne-a transmis

           Matei Vişniec (Paris),

           Crearea copilului unic pe planetă

           Continuăm să publicăm

           Patericul egiptean