Noi Dacii

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

 

                                 Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română

                         este limba noastră, a Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu

                         adevărul  că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor,  

                         ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

 

   Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

             

              Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

              E-mail: gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

 

    nr. 11 - 15 noiembrie 2007

 

           Patericul egiptean

           Melania Cuc,

           Graal, roman         

           Există oameni care au înţeles că toţi avem o menire  de împlinit.  Acţionând ca atare, făptuirea prinde       

           viaţă. Revista noastră mai are în vedere un nume, care se alătură oştirii cele mari, a Neamului.  Mihai

           Marian. Fiecare oştean este important. Editează o publicaţie  tipărită, întitulată RĂDĂCINI.  A reuşit să

           publice 8 numere. Valoarea  nu constă în câte numere sau în tiraj, ci în conţinut. Noi Dacii le va  publica.

           Şi poate că vor exista şi persoane care i se vor alătura cu un  sprijin financar:

           tel. 0723276746, mail: rădăcini_ro@yahoo.com.

 

           RĂDĂCINI, Foaie de istorie şi civilizaţie carpatică

           Victoria Duţu,

           Cuvintele, versuri

 

           Mircea Chiş (Anglia) ne solicită să publicăm lucrarea  "Noi nu suntem urmaşii Romei", de Napoleon

           Săvescu.  O vom publica în întregime, numar de număr.

  

            Dr. Napoleon Săvescu,

           NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

           Începuturi

           Istoria neştiută a românilor

          Gheorghe Gavrilă Copil,

           Înconjurat de zimbri Românie