Noi Dacii

Revistă pentru Cultura şi Limba Dacilor

 

                                 Cultura Dacilor este cultura noastră de dintotdeauna, iar Limba Română

                         este limba noastră, a Dacilor de dintotdeauna. Trebuie să ne  obişnuim cu

                         adevărul  că noi Dacii suntem noi Românii. Aşa, seva spirituală din şirul mileniilor,  

                         ne străbate pe toţi, iar stejarul este viguros.

 

   Pe cei harnici îi ajută Dumnezeu!

 

           Redactor: Gheorghe Gavrilă Copil

               E-mail: gheorghegavrilacopil@yahoo.com

              Telefon 0314102945; 0720127570                     

           Răspunderea pentru conţinutul lucrărilor publicate aparţine autorilor.

 

 

nr. 12 - 15 decembrie 2007

 

                            CRĂCIUN FERICIT, LA MULŢI ANI ÎN SERVICIUL NEAMULUI ROMÂNESC!

                                                                     REÎNTREGIREA ROMÂNIEI
                                                         ESTE IMPRESCRIPTIBILĂ ŞI INEVITABILĂ

 

            Gheorghe Gavrilă Copil,

            De vorbă cu Bunul Dumnezeu

            La Kogaionul din Carpaţi

            România vă aşteaptă

            Reîntregirea României

           MONUMENTUL TRĂDĂRII NAŢIONALE ŞI AL CRIMEI ÎMPOTRIVA UMANITĂŢII,  CELOR CE AU SEMNAT,

           SUSŢINUT, SAU AU VOTAT PENTRU TRECEREA SUB TĂCERE A PACTULUI  MOLOTOV- RIBBENTROP

           (Vezi Reîntregirea României, p. 49-56)

 

           Napoleon Săvescu,

           NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

           BUREBISTA

           Mihai Marian,

           RĂDĂCINI

           Victoriţa Duţu (Ilica Natanael-pseudonimul literar)

           Vreau o altă lume -versuri

           Victoriţa Duţu ne-a transmis

           Hommage a Pavarotti

           Mircea Chiş (Anglia) ne-a transmis

           Matei Vişniec (Paris),

           Crearea copilului unic pe planetă

           Continuăm să publicăm

           Patericul egiptean

 

nr. 11 - 15 noiembrie 2007

           Patericul egiptean

           Melania Cuc,

           Graal, roman         

           Există oameni care au înţeles că toţi avem o menire  de împlinit.  Acţionând ca atare, făptuirea prinde       

           viaţă. Revista noastră mai are în vedere un nume, care se alătură oştirii cele mari, a Neamului.  Mihai

           Marian. Fiecare oştean este important. Editează o publicaţie  tipărită, întitulată RĂDĂCINI.  A reuşit să

           publice 8 numere. Valoarea  nu constă în câte numere sau în tiraj, ci în conţinut. Noi Dacii le va  publica.

           Şi poate că vor exista şi persoane care i se vor alătura cu un  sprijin financar:

           tel. 0723276746, mail: rădăcini_ro@yahoo.com.

 

           RĂDĂCINI, Foaie de istorie şi civilizaţie carpatică

           Victoria Duţu,

           Cuvintele, versuri

 

           Mircea Chiş (Anglia) ne solicită să publicăm lucrarea  "Noi nu suntem urmaşii Romei", de Napoleon

           Săvescu.  O vom publica în întregime, numar de număr.

  

            Dr. Napoleon Săvescu,

           NOI NU SUNTEM URMAŞII ROMEI

           Începuturi

           Istoria neştiută a românilor

          Gheorghe Gavrilă Copil,

           Înconjurat de zimbri Românie

 

nr. 10 - 15 octombrie, 2007                                  

        Patericul Egiptean

 

        

        Să fie vorba de o poetă şi în acelaşi timp de o romancieră,  care poate şi izbândeşte şi în poezie şi în vers?

         Noi Dacii  îi va publica, număr de număr, versurile, apoi un roman.

        

        Victoria Duţu,

         Spaţii

 

         Gheorghe Gavrilă Copil,

         De mă ridic întregul Neam e sus

 

         Arhitecţii H. Delavrancea Gybory,

         Anghel Marcu, Mihaela Strâmbu,

         Horea, vrednic înaintaş al breslei

 

          Radu Mihai Crişan,

          Dragul meu cetitor

            Moţa şi Marin. Testamentele lor politice

          Înduşmăniţii au acelaşi crez. Testamentele politice ale lui Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu

          Totul pentru Hristos! Testamentul politic al lui Nicolae Iorga

          Nota redacţiei: Noi Dacii a publicat până acum Secretul sabiei de foc (nr. 7), Autoapărarea psihică - Cum să devenim imuni la manipulare ( nr. 8),

                                  Testamentul lui Mihai Eminescu ( nr. 9)

        

          Mircea Chiş (Anglia) ne-a transmis :

          1. Păţania măgarului bătrân

         2. Binecuvântare

         3. Peşteri

         Dr. Napoleaon Săvescu

         4. Românii, strămoşi ai tuturor popoarelor latine

         De la Mânăstirea Noul Ierusalim am primit

         Eu sunt Domnul şi Dumnezeul tău, o, neam român

         Strig la cei ce s-au aşezat să cârmuiască soarta neamului român

         Preoţilor

 

         George Liviu Teleoacă

 

         Romînii în cărţile sacre ale omenirii 

        

         Din ziarul CALENDARUL din 6 septembrie1933

 

           Epigrame

 

         Daciana Maria Copil şi Vlad Mihăilescu,

         Bezdead, comună cu cinci monografii

 

         Victor Davidoiu,

         Vatră şi oameni în freamătul vremii

          Monografia comunei Bezdead, judeţul Dâmboviţa

 

         Cristian Florin Bota,

         Monografia comunei Stremt, jud Alba

               Daciana Maria Copil şi Vlad Mihăilescu au propus spre publicare şi alte monografii.  Aşteapta  şi monografiile altor autori, fie publicate, fie în manuscris, fie în

            curs de redactare,  considerând că acest fel de lucrări trebuie să se bucure de o mai bună mediatizare.

 

        Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, Fundaţia Deceneu,

        Activităţi în desfăşurare (Noua conducere). Fotografii:

        La tricolor, Mama şi fiica, Noua generaţie, Drapel şi avizier

 

        Responsabilitatea Neamului Românesc o preiau tinerii.

        Este firesc să ne solidarizăm cu ei. Citiţi www.romanism.net

 

nr.  9 - 15 septembrie, 2007

Patericul Egiptean

Viorel Dolha,

Sfântul Sinod al BOR chemat să-i reprimească la sânul său pe românii timoceni

Belgradul îi sfidează pe românii din NE Serbiei şi propria legislaţie

Dintre romanele lui Gheorghe Gavrilă Copil, după Decebal sau Dacia Eternă, până acum, Noi Dacii a  mai publicat Tincuţa şi Oglinda Cerului, ambele în orizontul limpezimilor spirituale, diriguitoare, în atingere motrică cu lumea împotrivirilor...Publicăm acum O troiţă la margine de sat, în care cititorul este condus în cele mai de jos umbriri...Cele trei romane au şi anume legături de trilogie, deşi sunt de sine stătătoare.Toate trei au apărut la Editura România liberă, Bucureşti, 2006.

  Gheorghe Gavrilă Copil

          O troiţă la margine de sat

          Melania Cuc,

          Femeie în faţa lui Dumnezeu

          Roman. Eveniment literar.

          Întru noi, semne, simboluri, mituri, simţiri, viituri de ocupanţi, întru axiala Dacie Eternă, iar Dacia, personajul    

          principal, întru toate timpurile, aici între noi, în eternul prezent al identităţii noastre ca neam, cu o singură clipă de

          lumină, a siguranţei de neînlăturat din eternitate...întâlnirea cu inorogul, care aştepta latent, aproape neştiut,         

          nebănuit, dar nu nesperat, în visarea Dacianei, să fie atins, mângâiat, recunoscut...A descins smerit, în prezent,

          cu spiritul său celest, refortificând-o pe ilustrisima Dacia, îngenunchind în faţa ei, stăpâna iubirii sale şi mângâind-o

          tainic, cu înscrisurile palpitânde ale iubirii, care vor mai fi fost în lume, în secunda cosmică a imposibilei, dar,

          totodată a eternei iubiri, dintre cele două lumi, revelată prin Mihai Eminescu - Luceafărul şi Cătălina.

          Personajul principal nu are pântecele roditor, dar Melania Cuc, purtăoarea de taine, deschide porţile dintru

          cititori, întru naşteri spirituale, dintru bogăţiile roditoare ale Daciei, în adâncimi păzite, pentru noi, fiii Daciei.

          Cine doreşte cartea este rugat să se adreseze autoarei, mail: melaniacuc@gmail.com.

         

          Nicolae Nicoară-Horia,

 

          Nu mai e loc...

          Melaniei Cuc pentru "Iisus în Podul Bisericii".

          Radu Mihai Crişan,

          Testamentul politic al lui Mihai Eminescu

          George Liviu Teleoacă,

          Fără toleranţă la nedreptate

          Dela mânăstirea Noul Ierusalim am primit,

          Dumnezeu grăieşte bisericii despre Patriarhul Teoctist şi despre soarta ei

          Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, Fundaţia Deceneu,

         Activităţi în desfăşurare. Noua conducere..

          Societatea  Culturală Bucureşti-Chişinău, Fundaţia Deceneu,

          Fotografii-noua conducere

         

         La tricolor

         Mama şi fiica

         Noua generaţie

         Drapel şi avizier

 

         Responsabilitatea Neamului Românesc o preiau tinerii.

         Este firesc să ne solidarizăm cu ei.

        

         www.romanism.net

 

nr.  8 - 15 august 2007

 

           Vă propunem spre lectură romanul Oglinda Cerului. După război, pustnicii din codrii

           României sunt chemaţi la mânăstiri. Ţara încăpuse pe mâna bolşevicilor. Unul dintre călugări este  

           înmnormântat. În sicriu se afla un buştean...Cartea poate fi citită de călugări  şi călugăriţe şi de către

           orice om din satele şi oraţele ţării.

            

 

            Gheorghe Gavrilă Copil,

            Oglinda Cerului

            Pe cei care nu au citit Patericul Egiptean, îi rugăm să-l citeasacă, iar pe cei care l-au citit,   să-l             

            recitească. Noi Dacii îl va publica în întregime, număr de număr. Nimeni nu se va   mai plânge că nu a avut

            timp şi pentru sufletul său, câteva minute pe lună, pe care le poate relua...Suntem în timpul de după

            Învierea Domnului, în primele secole ale creştinismului. Este de mare folos atât monahilor, cât şi fiecărui

            suflet.

 

          ,,Ca şi creştinismul primar, călugăria clasică avea un caracter iniţiatic. Tainele ei  se descopereau prin viu grai, de la

                  dascăl la ucenic, treaptă cu treaptă, puţin câte puţin, cu înaintări şi reveniri încete, ocolind accidentele. Părinţii 

                  pustiei, foşti  învăţăcei la rândul lor, dovedeau o măiestrie fără seamăn în a-şi apropia sufletul   omului şi a-l

                  călăuzi spre inima lui Iisus, cu o iscusinţă care nici pe departe nu o  posedă savanţii de astăzi cu psihologia

                  abisală. Iniţierea se face de la om la om- mai precis de la persoană la persoană-, întru comunicarea

                  dumnezeiescului dor.  Monahismul iniţiatic... ( Arhim. Bartolomeu Anania, din Predoslovia la Patericul Egiptean )

 

            Patericul Egiptean

           Radu Mihai Crişan,

           Autoapărarea psihică-Cum să devenim imuni la manipulare

           George Liviu Teleoacă,

           Dacologia ca ştiinţă  

           La închiderea ediţiei am primit pentru cititorii noştri

           Romania is my country

nr.  7 - 15 iulie 2007

 

            Propunem piesa de teatru Deceneu  spre lectură şi traducere, eminescologilor, celor ce-l iubesc pe Mihai

            Eminescu, dacologilor, oamenilor de cultură, românilor,  toţi, împreună fiind Neamul Românesc, zidire divină    

            chemată la mântuire.

 

          Gheorghe Gavrilă Copil,

          Deceneu

          Nicolae Ioniţă,

         Eminescu în arta plastică mondială

          Mălinaş,

         Eminescu-tapiţerie. Fotografie de George Roca

          Faust Ililoniu,

         Sincretismul între credinţă şi formele vechi de religiozitate

          Demetre Mathescaut,

        Către scriitorii români din toată lumea

         Daciana Maria Copil şi Vlad Mihăilescu,

          Bezdead, comună cu cinci monografii

       Victor Davidoiu,

        Vatră şi oameni în freamătul vremii

        Radu Mihai Crişan,

       The secret of the fire

       The secret of the fire

       Secretul sabiei de foc

 

 

        In atentia dacologilor şi a tuturor iubitorilor de cultură-în nr. viitor piesa de teatru DECENEU. Personaje: Poetul, Deceneu, Zvâncu, Primul, Al doilea, Omul, Decebal, Mama lui Decebal, Diegis, Traian, Un oştean, Ţăranul, Al doilea oştean, Bicilis, Un nobil roman, Ministrul, Soţia ministrului, Domnul, Aethicus Histricus, Timotei Cipariu, Sfântul Vasile cel Mare, Un călugăr ortodox, Un călugăr dac, Al doilea călugăr dac, Călugăr dac cu însemne sacerdotale, Zalmoxis, Făt-Frumos, Călugărul cu brâu roşu, Călugărul cu brâu galben, Călugărul cu brâu albastru, Mecena, Horaţiu, Copilul, Oşteni, ţarani, călugări, spectatori. 

                AVEM ROMÂNI DE ÎNALTĂ CLASĂ INTELECTUALĂ, FOARTE BUNI CUNOSCĂTORI A UNOR LIMBI STRĂINE. LOR LE REVINE DATORIA SĂ TRADUCĂ ACEASTĂ PIESĂ DE TEATRU.

 

nr. 6 - 15 iunie 2007

                                        Azi e sărbătoarea naţională

                                                    Mihai Eminescu

         

           Cititorii au la îndemână, în nr. precedente din Noi Dacii, urmatoarele articole,  studii  şi creaţii,

           revelatoare despre menirea lui Mihai Eminescu întru mântuirea poporului român:

         

            Ieromonah Ghelasie Gheorghe şi Fratele Vasile Dragoş Pârvu,

             Acatistul Poetului Neamului ROMÂNESC Mihai Eminescu

             Valeriu Anania,

             Drama divină a lui Hyperion

             Imn Eminescului

              Gheorghe Gavrilă Copil,

             Mihai Eminescu sărbătoare naţională-dezbatere publică

             Sărut mâna Mihai Eminescu şi binecuvântă poporul român

 

              În nr. de azi vă mai oferim spre lectură:

             Radu Mihai Crişan,

             NAŢIONALISM, CULTURĂ, DUMNEZEU

             Gheorghe Gavrilă Copil,

               Eminescu preţuind pe Nicolae Densuşianu

 

              TEOLOGIE

              Dumitru Stăniloaie,

              Spiritualitatea integrală

              De la Mânăstirea Noul Ierusalim am primit,

             Cuvântul lui Dumnezeu

 

             LITERATURĂ

             Gheorghe Gavrilă Copil, Vasile Copilu Cheatră, Radu Gyr, Leonida Lari,

             Ilinca Nathanael, George Roca,

            Versuri              

 

nr.  5 - 15 mai 2007

             Iuliu Maniu,

             Memoriu către Hitler şi Musolini

            Dezbatere ştiinţifică,

            Originea cuvântului Ardeal

            Un document autograf?

            Scrisoarea lui Sterie Ciumeti către Nicolae Iorga

     

           TEOLOGIE

           Arsenie Boca,

           Chemare la Hristosul

           De la Mânăstirea Noul Ierusalim am primit

          Cuvântul lui Dumnezeu

 

           LITERATURĂ

           Proză

           Gheorghe Gavrilă Copil,

           Decebal sau Dacia Eternă

                    roman-eseu-40 pagini

           Amantele lui Mircea Druc

 

           Versuri

           Nicolae Bulz,

           Spirale din vatră

 

nr.  4 - 15 aprilie 2007

            Gheorghe Gavrilă Copil,

            Sărut mâna Mihai Eminescu şi binecuvântă poporul român

            Andrei Vartic,

            Catedrala lui Petru Buburuz

            Grigore Vieru, Leonida Lari, preotul Petru Buburuz,

            Românii de la răsărit de Prut, scânteietori şi deplini

            Iuliu Maniu,

           Memoriu către Hitler şi Musolini

           Un documnet autograf ?

           Scrisoarea lui Sterie Ciumeti către Nicolae Iorga

           Biserica lui Petru Buburuz şi a întregului Neam

           LITERATURĂ

           Poezie

           Nicolae Nicoară-Horia,

           Desculţ prin Transilvania

 

nr.  3 - 15 martie 2007

           Gheorghe Gavrilă Copil,

           România vă aşteaptă

 

           Gheorghe Gavrilă Copil,

           De vorbă cu Bunul Dumnezeu   

 

           Dezbatere ştiinţifică,

           Originea cuvântului Ardeal

 

           Isac Mocanu,

           Etimologii

 

           Paul Goma,

          Către prietenii din Timişoara şi din toată ţara

 

           Iuliu Maniu,

           Memoriu către Hitler şi Musolini

 

           Leonida Lari, preotul Petru Buburuz,

           Românii de la răsărit de Prut, scânteietori şi deplini

 

           În faţa unui document autograf?

           Scrisoarea lui Sterie Ciumeti către Nicolae Iorga   

 

           Gheorghe Gavrilă Copil,

           Preotul Petru Buburuz

           Iluminare spre Unire

           Preotul Petru Buburuz lângă troiţă

           Cortul

                    

           LITERATURA

           Gheorghe Gavrilă Copil, Tincuţa, Editura România liberă, 2006

 

nr.  2 - 15 februarie 2007

           Originea cuvântului Ardeal

            Nicolae Dabija

             Românii de la răsărit de Prut, scânteietori şi deplini

           Virgil Vasilescu,

           Istoria românilor – pe înţelesul tuturor

           Iuliu Maniu

           Memoriu catre Hitler şi Musolini

          Alexandru Aurel S. Morariu,

          Enciclopedia Dacilor

 

   

nr.  1 – 15 ianuarie 2007

        Acatistul Poetului Neamului ROMÂNESC, Mihai Emineascu

         George Roca (Australia),

         Fotografie inedită a unei valoroase tapiţerii cu chipul lui Eminescu

          Valeriu Anania,  [ Î P S Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crişanei şi Maramurerşului],

         Drama divină a lui Hyperion

         Imn Eminesculu

         Gheorghe Gavrilă Copil

         Mihai Eminescu sărbătoare naţională – dezbatere publică